+372 33 72830

Vi tillverkar möbelkomponenter och färdigprodukter med kvalitet av MFC-, MDF-, HDF-skivor och fanér till säljare av köksmöbler, till möbelindustri och byggföretag. Pålitliga leveranstider, rimliga priser och långtidserfarenhet bidrar till att vi kan uppfylla alla dina behov.

Vi strävar ständigt efter höga miljöstandarder. Vår verksamhet är certifierad enlingt ISO 9001&14001 och har FSC® C116274 certifikat. Vi följer principer för Lean produktutveckling och vidareutbildar oss kontinuerligt för att garantera fortlöpande förbättring av arbetsmiljön.

Vårt system för masstillverkning möjliggör oss att tillverka stora partier på kort tid och med hjälp av specialutrusning utföra även speciabeställningar. Vår konkurrensfördel på möbelmarknaden är fortlöpande investeringar i modern teknik och utbildning av vår personal.