+372 33 72830
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/1.jpg
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/2.jpg
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/032.jpg
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/05.jpg
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/06.jpg
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/07.jpg
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/010.jpg

Miljödeklaration

Vårt främsta mål är att strikt följa alla miljöstandarder och –lagar samt företagets egna miljöregler, samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar tillverkningsprocesserna för att undvika risken för eventuella föroreningar.

Vi har ett naturvänligt tänkande och vi väljer alla våra material och produktförpackningar med största noggrannhet.

Tillsammans med leverantörerna strävar vi kontinuerligt efter en trygg arbetsmiljö och minimal miljöpåverkan.

TNC-Components och våra leverantörer av råmaterial uppfyller kraven enligt ISO 9001, ISO 14001 standarden, har FSC® CoC certifikat och uppfyller alla miljökrav för formaldehyd (E1, CARB 2).

TNC-Components miljövänlighet utgörs av:

 • Nya och effektiva lufthanteringsaggregat.
 • Kostnadseffektiv tillverkning med sparsam materialåtgång och maximal återvinning.
 • Tillverkning av produkter med kvalitet och långt liv.
 • Fortlöpande personalutbildning inom miljöfrågor.
 • Förebyggande åtgärder för utsläpp av tillverkningsrester i vatten, mark och luft.
 • Bestämmelser om hantering, användning, upplagring och förstörande av miljöfarliga ämnen.
TNC-Components uppföljer och utvärderar mycket noggrannt alla miljöfaktorer och –risker vid varje tillverkningsskede samt använder sig både av finans- och mänskliga resurser för att garantera miljösäkerheten.