+372 33 72830
  • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/1.jpg
  • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/2.jpg
  • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/032.jpg
  • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/05.jpg
  • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/06.jpg
  • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/07.jpg
  • http://tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/010.jpg

Visjon

TNC skiller seg ut takk til sine ansattes tilfredshet, deres profesjonelle kunnskaper og ønsker om å utvikle sin kompetanse. Foretaket tilbyr kontinuerlig opplæring til sine ansatte og introduserer nye teknologier og råmaterialer i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Summen av fakturaer som TNC utsteder månedlig overskrider grensen av én million euro. Investering i utvikling av teamet øker samtidig også produktivitet.

TNC nøkkelen til suksess hvis man vil overleve den tøffe konkurransen på markeder består av teamets innsats, høy produktivitet og stadig produktutvikling.