+372 33 72830
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/960/article_slider_img_2.jpg
 • http://tnc.ee/files/.thumbs/960/article_slider_img_3.jpg

Integreeritud juhtimissüsteem

Tagamaks keskkonnasäästlikku, kliendikeskset, kiiret ja kvaliteetset teenindust ning klientide ja teiste huvipoolte rahulolu pidevat kasvu, on ettevõtte juhtkond juurutanud integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi ning kehtestanud kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtimispõhimõtted. Selle ajakohastamise eest vastutab ettevõtte juhtkond ja elluviimise eest kõik ettevõtte töötajad.

TNC Components OÜ kvaliteedialased juhtimispõhimõtted on suunatud kliendi rahulolu saavutamisele pidevalt paraneva kvaliteetse toodangu ja teenuse pakkumise kaudu ning toetavad kvaliteedieesmärkide saavutamist.

TNC Components OÜ keskkonnaalased juhtpõhimõtted jälgivad ettevõtte kõikides tegevusetappides kaasneva negatiivse keskkonnamõju võimalikku vähendamist.

Sellest tulenevalt rakendame järgnevaid juhtimispõhimõtteid:

 

 • ostame materjale ja pooltooteid, mis edasise tootmise, müügi ja järelhoolduse käigus mõjutavad keskkonda vähimal võimalikul moel;
 • tagame klientidele stabiilset kvaliteeti, läbi tööliste koolitussüsteemi;
 • arvestame tootmises materjalide säästliku kasutamise ja tootmisprotsesside keskkonnaohutusega;
 • juhindume toodete müügil nende pakendi keskkonnasäästlikkusest ja ümbertöötlemise võimalikkusest;
 • toodame ja müüme tooteid, mida on võimalik pikaajaliselt kasutada;
 • kasutame võimalusel keskkonnasäästlikku tehnoloogiat ning materjale, väldime materjalide ülekulu;
 • jälgime ja analüüsime ettevõtte tegevusest tulenevaid keskkonnamõjusid;
 • väldime veekogude, pinnase ja õhu saastamist, järgides kehtestatud seadusandlust ning ettevõttele väljastatud saaste- ja jäätmelubasid;
 • kindlustame töötajate teadlikkuse keskkonnahoiust läbi koolitussüsteemi;
 • kindlustame keskkonnasaaste kohese likvideerimise selle tekkel.